รับสมัครนักศึกษา ม.6 ใน 8 เดือน

เรียน กศน. จบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

       ภารกิจที่สนองนโยบายของรัฐบาลในการเรียน กศน. จบ ม. 6 ภายใน 8 เดือน ที่ กศน.เพื่อนเรียนรู้ที่อยู่เคียงข้างกับประชาชนต้องหาหนทางพัฒนาหลักสูตรให้เป็นจริงได้ในความหมายของการพัฒนาเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนรู้ สู่การวัดผลประเมินผลการศึกษาที่เทียบคุณค่ามัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความหมายกับการใช้ในชีวิตประจำวันเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรนี้ได้ผ่านการคิดออกมาเพื่อจะนำพาสู่การปฏิบัติต่อไป ให้ กศน.อำเภอต่างๆ ไปหาลูกค้ารอไว้เมื่อประกาศใช้รับได้ทันทีในเร็ววันนี้ มีสาระสำคํญเพื่อสร้างความเข้าใจการเทียบระดับความรู้แบบเก่าและใหม่ดัง Mindmap ต่อไปนี้

 

1 แบบเดิม

1.1 ผู้สมัครต้องอายุ 20 ปี

1.2 ยังต้องเทียบระดับทีละระดับ

1.3 พระภิกษุสมัครไม่ได้

1.4 ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 1 ปี

2 แบบจบ ม.6 ภายใน 8 เดือน

2.1 ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปี

2.2 ไม่รับเทียบระดับประถม

2.3 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีวุฒิ ป.6 เทียบให้จบ ม.ปลายเลย

2.4 ต้องมีอาชีพอย่างน้อย 3 ปี

2.5 หรือเป็นพระภิกษุ

2.5.1 นอกจากจบ ป.6 แล้ว

2.5.2 ยังต้องได้นักธรรมตรีด้วย

2.5.3 ถ้าได้นักธรรมเอก ไม่ต้องจบ ป.6

3 สมัครที่จังหวัดไหนก็ได้

3.1 เพราะไม่ต้องประเมินอาชีพ ณ สถานประกอบการ

3.2 แต่ประเมิน 9 วิชา

3.2.1 เริ่มต้นด้วยการขอประเมินก่อนเลย

3.2.2 วิชาไหนผ่านก็ผ่านเลย (เกณฑ์ 60%)

3.2.3 วิชาไหหนไม่ผ่าน

เรียนรู้ทบทวน โดยครูที่ปรึกษาและมีสื่อให้

3.2.4 ครบแล้วจบ ม.ปลาย

4 9 วิชา ใน 4 หมวด

4.1 หมวด 1 เครื่องมือสร้างความรู้ความสำเร็จ

4.1.1 1.การใช้คอมพิวเตอร์

4.1.2 2.คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

4.1.3 3. การผลิต การตลาด การบริโภค นำไปสู่ชุมชน SME

4.2 หมวด 2 พัฒนาองค์กร -ชุมชนเข้มแข็ง

4.2.1 4. ระบอบประชาธิปไตย และการเป็นพลเมืองดี

4.2.2 5.การบริหารจัดการชุมชน/องค์กร

4.3 หมวด 3 ภาษาเพื่อการสื่อสารและการพัฒนา

4.3.1 6. การสนทนาภาษาอังกฤษ (หรือภาษาจีน)

4.3.2 7. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

4.4 หมวด 4 ความรู้ทั่วไปในการดำเนินชีวิตและวิจัยชุมชน

4.4.1 8. การวิจัยชุมชน

4.4.2 9. การจัดการอาหารเพื่อครอบครัวและชุมชน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s